Kupujúci:              Meno / Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
telefón: e-mail:

Predávajúci:   Obchodné meno: Castor s.r.o. Adresa: Sokolovská 178/10
IČO:  55 416641
telefón: 0905 878 367
e-mail: info.hobby.rent@gmail.com

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zapožičaný dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

    Dátum:    Podpis kupujúceho:

Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

    Dátum:    Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *